Suvremena psihologija, Vol. 14, No. 1, 2011, 17-34


Izvorni znanstveni članak

Doživljaj kompetentnosti u roditeljskoj ulozi i sukobi između roditelja i adolescenata


Gordana Keresteš - Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
Irma  Brković - Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
Gordana Kuterovac Jagodić - Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.17-34).pdf


Sažetak
Polazeći od teorijskih razmatranja uloge doživljaja kompetentnosti u roditeljskoj ulozi u određivanju cjelokupnog roditeljskog funkcioniranja i kvalitete odnosa između roditelja i djeteta, u ovom radu ispitali smo povezanost tri aspekta doživljaja roditeljske kompetentnosti (roditeljske samoefikasnosti, internalnog i eksternalnog lokusa kontrole) s učestalošću sukoba između roditelja i mlađih adolescenata. Majke (N = 550) i očevi (N = 460) djece rane adolescentne dobi (4. do 8. razred osnovne škole, prosječna dob 12 godina i 7 mjeseci) izvijestili su o svom doživljaju kompetentnosti u roditeljskoj ulozi i procijenili učestalost sukoba s djetetom. Djeca su također procijenila učestalost sukoba sa svakim roditeljem i dala podatke o stupnju tjelesnog razvoja povezanog s promjenama u pubertetu. Roditeljska samoefikasnost i eksternalnost pokazale su se značajnim prediktorima roditeljskih procjena učestalosti sukoba s djecom oba spola, kao i dječjih procjena sukoba s istospolnim roditeljem. Roditeljska internalnost nije bila prediktivna ni za dječje ni za roditeljske procjene sukoba. Značajan prediktor dječjih procjena učestalosti sukoba bile su i samoprocjene stupnja tjelesne zrelosti. Dobiveni rezultati potvrđuju teorijske pretpostavke o doživljaju kompetentnosti u roditeljskoj ulozi kao važnoj odrednici roditeljskog ponašanja i odnosa roditelj-dijete.

Ključne riječi
adolescenti, roditeljska uloga, roditeljski doživljaj kompetentnosti, sukobi roditelj-dijete© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com