Suvremena psihologija, Vol. 14, No. 1, 2011, 57-73


Izvorni znanstveni članak

Obiteljska pismenost i obrazovanje roditelja u odnosu na različite mjere jezičnih sposobnosti djeteta


Urška Fekonja-Peklaj - Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
Ljubica Marjanovič-Umek - Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Puni tekst (engleski, str.57-73).pdf


Sažetak
Obiteljska pismenost važan je pokazatelj djetetova jezičnog razvoja i razvoja pismenosti. Ovo je istraživanje proučavalo odnose između različitih aspekata obiteljske pismenosti i različitih mjera dječjeg jezika, procijenjenih u tri okruženja, tj. u strukturiranoj testovnoj situaciji, kod kuće i u vrtiću. Uzorak je uključivao 80 predškolske djece, odabranih slučajnim odabirom u 13 vrtića, u dobi od 4 godine. Kvaliteta okruženja obiteljske pismenosti procijenjena je od strane majki pomoću Upitnika o okruženju obiteljske pismenosti. Ispitivač je procijenio jezični razvoj i sposobnost prepričavanja priča, dok su majke i predškolske odgajateljice procijenile spontani jezik. Okruženje obiteljske pismenosti važan je faktor u razvoju djetetove sposobnosti prepričavanja priča i složenosti spontanog jezika koji se koristi u dobu i u vrtiću. Obrazovanje majke povezano je s kvalitetom okruženja obiteljske pismenosti i s mjerama dječjeg jezika, osim s procjenama majke. Rezultati su korisni za razumijevanje uloge obiteljskog okruženja u razvoju različitih aspekata dječjeg jezika i važnosti procjene dječjeg jezika u raznim okruženjima, na taj način pružajući kompletnu procjenu njegovih jezičnih sposobnosti.

Ključne riječi
okruženje obiteljske pismenosti, obrazovanje roditelja, dječji jezik, majčina procjena, procjena odgajateljice u vrtiću, prepričavanje priča, ljestvice jezičnog razvoja



© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com