Suvremena psihologija, Vol. 14, No. 1, 2011, 75-89


Prethodno priopćenje

Mogu li slike pripremiti reakciju na semantički povezane riječi i riječi na semantički povezane slike?


Blaž Rebernjak - Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.75-89).pdf


Sažetak
U ovom smo istraživanju pokušali pokazati pravu semantičku pripremljenosti između različitih registara vidnog modaliteta (verbalnog i slikovnog). Dosadašnja istraživanja pokazuju da se pripremljenost između registara može opaziti ako se kao podražaji koriste identični pojmovi (riječ mačka i slika mačke). Modifikacijom eksperimentalne paradigme pokušali smo pokazati efekt semantičke pripremljenosti između riječi i crteža koji ne predstavljaju identične, već semantički povezane pojmove. Rezultati su pokazali kako je koristeći ovakvu paradigmu moguće opažati efekt semantičke pripremljenosti čak i kada su korišteni podražaji samo semantički povezani, ali ne i identični. Rezultati se tumače u skladu s dominantnom teorijom širenja aktivacije kroz semantičku mrežu s nekog pojma na one njemu srodne, čak i između registara.

Ključne riječi
semantička pripremljenost, registar vidnog modaliteta, teorija širenja aktivacije© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com