Suvremena psihologija, Vol. 14, No. 1, 2011, 91-109


Prethodno priopćenje

Profesionalna zrelost učenika viših razreda osnovnih škola


Toni Babarović - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
Iva  Šverko - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.91-109).pdf


Sažetak
Profesionalna zrelost je spremnost pojedinca da na temelju detaljnog istraživanja svojih osobina i prikupljanja informacija o svijetu rada isplanira svoj profesionalni put i donese realnu odluku o svojoj karijeri. Cilj ovog rada bio je utvrditi razinu profesionalne zrelosti učenika viših razreda osnovne škola te ustanoviti u kojoj je mjeri profesionalna zrelost povezana s nekim obilježjima učenika. Na reprezentativnim uzorcima učenika petih, šestih, sedmih i osmih razreda oba spola (ukupni N = 1266) primijenjen je Test informiranosti o zanimanjima. Test je konstruiran za potrebe ovog istraživanja i mjeri kognitivnu komponentu profesionalne zrelosti. Ustanovljeno je kako je test primjerene težine za učenike osmih razreda, dok je mlađim učenicima težak, a potvrđena je i odlična unutarnja konzistencija testa te jasna konvergencija svih čestica prvoj glavnoj komponenti. Prema dobivenim rezultatima, profesionalna zrelost raste u funkciji dobi, iako je u svim dobnim uzorcima dosta niska. Učenice sustavno pokazuju viši stupanj profesionalne zrelosti od učenika, neovisno o dobi. Profesionalna zrelost umjereno je povezana sa školskim uspjehom, profesionalnim aspiracijama i obrazovanjem roditelja te neznatno povezana s uključenosti u proces odabira zanimanja. U skladu s dobivenim rezultatima, smatramo kako Test informiranosti o zanimanjima (čija je elektronička inačica dostupna na stranici www.karijera.hr) može poslužiti u svrhu detekcije onih učenika kojima nedostaju informacije o svijetu rada i koji stoga ne mogu donijeti zrelu profesionalnu odluku. Također, smatramo kako učenike petih, šestih i sedmih razreda treba uključiti u školske programe za poticanje profesionalnog razvoja, dok klasično profesionalno usmjeravanje utemeljeno na diferencijalističkom pristupu treba ponuditi nedovoljno informiranim učenicima osmih razreda.

Ključne riječi
profesionalna zrelost, Test informiranosti o zanimanjima (TIZ), karijera, izbor zanimanja© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com