Suvremena psihologija, Vol. 15, No. 1, 2012, 81-95


Izvorni znanstveni članak

Povezanost ulaganja truda u učenje matematike s ciljevima postignuća, uvjerenjima i osobinama studenata


Daria Rovan - Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.81-95).pdf


Sažetak
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi povezanost ulaganja truda u učenje matematike s osobinama ličnosti studenata, njihovim uvjerenjima o znanju i o samoefikasnosti u matematici te s njihovim ciljevima postignuća. Kao pokazatelji ulaganja truda u učenje matematike korištene su samoprocjene studenata o tome koliko truda posvećuju pojedinim aspektima učenja matematike te broj sati koje tjedno utroše na učenje matematike. U istraživanju je sudjelovalo 200 studenata druge godine tehničkih fakulteta koji su ispunjavali upitnik kojim su ispitane njihove osobine ličnosti prema petofaktorskom modelu, njihova uvjerenja o znanju u matematici (uvjerenja o jednostavnosti znanja i o evaluaciji znanja), uvjerenja o samoefikasnosti u matematici te njihovi ciljevi postignuća. Također su prikupljeni podaci o njihovu prethodnom postignuću u matematici. Rezultati pokazuju da su ciljevi postignuća i uvjerenja studenata, kao i prethodno postignuće studenata, značajno povezani sa samoprocjenom ulaganja truda. Za razliku od toga, uz broj sati uložen u učenje matematike vezuje se drugačiji obrazac povezanosti. S brojem sati uloženih u učenje povezani su ciljevi postignuća te osobina savjesnosti. Teorija ciljeva postignuća pokazala se osobito primjenjivom u objašnjavanju dijela individualnih razlika u ulaganju truda.

Ključne riječi
ulaganje truda, učenje matematike, ciljevi postignuća, osobine ličnosti, samoefikasnost© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com