Suvremena psihologija, Vol. 15, No. 1, 2012, 119-131


Stručni rad

Prekomjerna upotreba interneta, zadovoljstvo životom i osobine ličnosti


Gorana Rakić-Bajić - Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, Srbija
Vladimir Hedrih - Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

Puni tekst (hrvatski, str.119-131).pdf


Sažetak
Cilj rada bilo je ispitivanje povezanosti prekomjerne upotrebe interneta s grupom sociodemografskih faktora, zadovoljstvom životom i osobinama ličnosti. U tu svrhu, uzorku od 186 korisnika interneta iz Srbije različitog spola i godina zadani su Big Five Inventory (BFI), Skala zadovoljstva životom i Skala poremećaja upotrebe interneta, te prigodno konstruiran upitnik kojim su mjerene određene sociodemografske varijable. Rezultati su pokazali da su srednje obrazovani, nezaposleni i neoženjeni muškarci skloniji prekomjernoj upotrebi interneta u odnosu na ostale ispitanike. Dobivena je povezanost prekomjerne upotrebe interneta s više osobina ličnosti, međutim kada se promatraju nezavisni doprinosi objašnjenju fenomena, jedini statistički značajan prediktor fenomena iz grupe osobina ličnosti je Savjesnost. Ova osobina ima i najveću pojedinačnu korelaciju s prekomjernom upotrebom interneta od osobina ličnosti. Kada je zadovoljstvo životom u pitanju, podaci su pokazali da veza ovog konstrukta s prekomjernom upotrebom interneta nije direktna, već se ostvaruje posredno preko Savjesnosti kao medijatora.

Ključne riječi
prekomjerna upotreba interneta, zadovoljstvo životom, osobine ličnosti, odrasli© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com