Suvremena psihologija, Vol. 15, No. 2, 2012, 141-156


Izvorni znanstveni članak

Stavovi prema obrascima ponašanja adolescenata u socijalnim sukobima


Sanja Tatalović Vorkapić - Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Rijeka
Nataša Vlah - Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Rijeka
Milko Mejovšek - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.141-156).pdf


Sažetak
Teorijsku osnovu izrade čestica skale stavova prema obrascima ponašanja u socijalnim sukobima predstavlja model klasifikacije od pet obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima prema Wilmot i Hocker (1998) i Weeks (2000). Cilj rada bio je konstruirati skalu stavova prema obrascima ponašanja u socijalnim sukobima i time provjeriti teorijski model. U predistraživanju su osmišljene tvrdnje, odnosno 70 čestica koje teorijski obuhvaćaju pet obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima. Primijenjene su na uzorku od 300 učenika triju strukovnih škola. Na temelju odabira čestica s najvišim koeficijentima diskriminativnosti i provedenom faktorskom analizom pod modelom glavnih komponenata H. Hotellinga uz primjenu Catellova Scree testa i oblimin rotaciju, konstruirana je konačna skala od 22 čestice grupirane u tri subskale: suradnje, izbjegavanja/prilagodbe i pobjeđivanja. U glavnom istraživanju na uzorku od 1125 ispitanika oba spola, učenika osam strukovnih škola u Rijeci primijenjena je novokonstruirana skala i ponovljena je faktorska analiza. Rezultati su potvrdili trofaktorsku strukturu skale iz predistraživanja. Utvrđene su i razlike po spolu ispitanika u suradnji i pobjeđivanju. Ovaj mjerni instrument je tek početna, ali značajna stepenica u razvoju prevencije rizičnog ponašanja te tretmana djece i adolescenata s poremećajima u ponašanju.

Ključne riječi
adolescenti, obrasci ponašanja u socijalnim sukobima, skala stavova© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com