Suvremena psihologija, Vol. 15, No. 2, 2012, 177-191


Izvorni znanstveni članak

Izvršna funkcija izmjenjivanja pažnje: Faktorska struktura i povezanost s domenama ličnosti i inteligencije


Danka Purić - Odjel za psihologiju, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
Maša Pavlović - Odjel za psihologiju, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

Puni tekst (engleski, str.177-191).pdf


Sažetak
Istraživanje se bavilo izvršnom funkcijom izmjenjivanja pažnje te povezanošću s inteligencijom i faktorima ličnosti. Primijenili smo četiri različita kognitivna zadatka koji se smatraju markerima izmjenjivanja pažnje. Inicijalna faktorska analiza pokazala je jedan zajednički faktor tih zadataka. Utvrđene su značajne korelacije između ovog faktora i mjera inteligencije. Faktor izmjenjivanja pažnje također je značajno povezan s neuroticizmom, a smjer tog odnosa pokazuje da povišen neuroticizam odgovara većem izmjenjivanju pažnje. Naši su nalazi suprotni ranijim koncepcijama izvršnih funkcija kao nepovezanim s inteligencijom te nekim suvremenim istraživanjima koja pokazuju da izmjenjivanje pažnje nije povezano s mjerama inteligencije, ali potvrđuju nalaz da je sposobnost izmjenjivanja pažnje u korelaciji s Gf-om. Još važnije, rezultati našeg istraživanja otkrivaju prirodu neuroticizma, sugerirajući da izvršne funkcije imaju značajnu ulogu u određivanju opće emocionalne osjetljivosti.

Ključne riječi
izvršne funkcije, izmjenjivanje pažnje, inteligencija, neuroticizam© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com