Suvremena psihologija, Vol. 15, No. 2, 2012, 193-204


Prethodno priopćenje

Prediktivna valjanost jednog Testa spremnosti za školu


Danijela Jandrić - Osnovna škola Zrinskih i Frankopana, Otočac

Puni tekst (hrvatski, str.193-204).pdf


Sažetak
Glavni cilj istraživanja je ispitati prognostičku valjanost Testa spremnosti za školu autorice Vlahović-Štetić i sur. U istraživanju su sudjelovali učenici predmetne nastave, petog i šestog razreda. Budući da na uspjeh djece velikim dijelom utječe akademska samoefikasnost, ona je uključena u model kao kovarijat. Izmjerena je Morgan-Jinks skalom učeničke efikasnosti (MJSUE), koja je u svrhu istraživanja prevedena s engleskog jezika. Korišten je niz linearnih regresijskih postupaka (forward metoda). Isključivanjem akademske samoefikasnosti, moguće je na temelju pojedinih subtestova Testa spremnosti za školu značajno predvidjeti ocjene iz pojedinih predmeta u petom i šestom razredu osnovne škole. Najprediktivniji je numerički test koji predviđa ocjene iz hrvatskog jezika, matematike, prirode i geografije. Rezultati se raspravljaju u okviru kognitivne teorije.

Ključne riječi
Test spremnosti za školu, prediktivna valjanost© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com