Suvremena psihologija, Vol. 15, No. 2, 2012, 205-224


Pregledni rad

TAM – Četvrt stoljeća istraživanja


Nikola Marangunić - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Split
Andrina Granić - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Split

Puni tekst (hrvatski, str.205-224).pdf


Sažetak
Cilj ovog rada bio je istražiti temelje, razvoj, proširenja, preinake i primjene modela prihvaćanja tehnologije (TAM). Sveobuhvatni pregled literature pokazao je razvoj TAM-a kroz veliki broj znanstvenih istraživanja, s posebnim naglaskom na primjenama u području informacijske i računalne tehnologije. Prikazane su teorije i modeli koji su prethodili te utjecali na nastanak TAM modela (poput teorije razložne akcije i teorije planiranog ponašanja). Rad također donosi pregled faza razvoja i proširenja modela prihvaćanja tehnologije, počevši od konceptualnog modela do njegove proširene verzije nazvane TAM 2. Ujedno se navode i osnovne kategorije preinaka modela, te velik broj primjena u području računalne tehnologije. Analiza dosadašnjih rezultata istraživanja TAM modela upućuje na područja i smjerove budućih istraživanja koja bi mogla pridonijeti njegovu daljnjem razvoju i primjeni. Pri tome je poseban naglasak stavljen na utjecaj novih, do sada nedovoljno istraženih individualnih varijabli korisnika te njihovih potencijalnih moderatorskih uloga u modelu. Mogućnosti daljnjeg istraživanja Modela prihvaćanja tehnologije podrazumijevaju njegovu primjenu na nove tehnologije, kao i proširenje uzorka korisnika na još uvijek nedovoljno zastupljene ljude starije dobi.

Ključne riječi
model prihvaćanja tehnologije (TAM), razvoj, proširenje, primjena© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com