Suvremena psihologija, Vol. 17, No. 1, 2014, 35-52


Izvorni znanstveni članak

Upozorenje o lažiranju odgovora u upitniku ličnosti: Jesu li upozoreni ispitanici iskreniji?


Maja Parmač Kovačić - Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
Zvonimir Galić - Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
Lea Andreis - Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.35-52).pdf


Sažetak
Cilj istraživanja bio je provjeriti učinkovitost dviju vrsta upozorenja (upozorenje o mogućnosti detekcije lažiranja odgovora i upozorenje o mogućnosti detekcije i negativnim posljedicama lažiranja odgovora) na povećanje iskrenosti u odgovaranju na mjerama ličnosti. U istraživanju su sudjelovale tri grupe studenata koje su ispunile petofaktorski upitnik ličnosti i dvije skale socijalno poželjnog odgovaranja u situaciji iskrenog odgovaranja i jednoj od tri situacije simulirane selekcije: bez upozorenja (N = 145), s upozorenjem o mogućnosti detekcije lažiranja odgovora (N = 149) i s upozorenjem o mogućnosti detekcije i negativnim posljedicama lažiranja odgovora (N = 141). Promjenu u iskrenosti sudionika provjerili smo usporedbom njihovih rezultata na skalama socijalno poželjnog odgovaranja u situaciji iskrenog odgovaranja i simuliranim selekcijskim situacijama s različitim intenzitetom upozorenja te usporedbom korelacija samoprocjena na mjerama ličnosti između situacije iskrenog odgovaranja i simuliranih selekcijskih situacija. Nalazi na obje skupine podataka pokazali su da upozorenje dovodi do veće iskrenosti sudionika u odgovorima na mjerama ličnosti. Pritom, što je upozorenje koje je dano sudionicima intenzivnije, to su njihove samoprocjene iskrenije.

Ključne riječi
upitnik ličnosti, lažiranje odgovora, upozorenje© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com