Suvremena psihologija, Vol. 18, No. 2, 2015, 145-158


Izvorni znanstveni članak

Učinci implicitnih teorija edukatora o kreativnosti na njenu evaluaciju pomoću idiosinkratskih konstelacija sadržaja kreativnosti


Željko Rački - Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek

Puni tekst (engleski, str.145-158).pdf


Sažetak
U istraživanju je ispitana valjanost ponašajne operacionalizacije kreativnosti u djece u procjenama edukacijskih psihologa, učitelja razredne nastave i studenata učiteljskoga studija, pri čemu su u obzir uzete njihove implicitne teorije o kreativnosti. Početni je skup ponašanja, prikupljen na djeci, procijenilo devet edukacijskih psihologa po stupnju tipičnosti za kreativnost. Studenti psihologije su procijenili jesu li pojedinačna ponašanja dobri predstavnici umjetničke, znanstvene ili svakodnevne kreativnosti. Na temelju procijenjene tipičnosti ponašanja za kreativnost, ponašanja su podijeljena u kvintile i oblikovana u 64 ponašajne skupine. Tri su skupine studenata učiteljskoga studija (n = 147) nezavisno procijenile sve 64 ponašajne skupine po kreativnosti, od niske do visoke. Upute studentima su se razlikovale na način da je prva skupina studenata procjenjivala ponašajne skupine imenovane kao Djeca, druga kao Djevojčice, a treća kao Dječaci. Učitelji su razredne nastave (n = 18) procijenili iste 64 ponašajne skupine, ali imenovane kao Učenici/e. Rezultati pokazuju slaganje procjena kreativnosti između edukacijskih psihologa, učitelja razredne nastave i studenata učiteljskoga studija (r ≥ 0,9) u uvjetima četiri različite upute, istovremeno dajući uvid u pridavanje težine u procjenama kreativnosti ponašanjima iz domene umjetnosti. Dobiveni su nalazi interpretirani u okviru ekološke valjanosti operacionalizacije kreativnosti kao ponašanja s unaprijed definiranim obilježjima i mjerenja kreativnosti u obrazovnom kontekstu.

Ključne riječi
kreativnost u djece, implicitne teorije, specifičnost za domenu, pristranost prema umjetnosti© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com