Suvremena psihologija, Vol. 21, No. 2, 2018, 121-139


Izvorni znanstveni članak

Efekti dobi na međusobni odnos verbalnih i neverbalnih sposobnosti te emocionalne inteligencije


Dario Vučenović - Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
Ljerka Hajncl - Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Osijek

https://doi.org/10.21465/2018-SP-212-01

Puni tekst (hrvatski, str.121-139).pdf


Sažetak
Provedenim istraživanjem nastojao se utvrditi međusobni odnos rezultata mjerenja emocionalne inteligencije, njihove relacije s mjerom verbalnih i neverbalnih sposobnosti te dobi i spola sudionika. Ispitivanje je provedeno na uzroku od 500 sudionika, širokog raspona kronološke dobi (od 15 do 65 godina; prosjek 36,9 godina) te oba spola (M = 257; Ž = 243). Dobivena je značajna povezanost varijabli emocionalne inteligencije te spola i dobi sudionika. Drugim riječima, žene i stariji sudionici imaju više razine emocionalne inteligencije. Dob je povezana s višim rezultatima emocionalne inteligencije, a negativna je povezanost utvrđena između neverbalne inteligencije i dobi, odnosno u starijim dobnim skupinama uočene su značajno niže razine neverbalnih sposobnosti. Ključni nalaz odnosi se na činjenicu kako s dobi i iskustvom dolazi do poboljšanja rezultata na mjeri emocionalne inteligencije, posebno na složenijim granama kao što su razumijevanje i analiza emocija te refleksivnost i regulacija emocija. Navedeni rezultati te dobivene korelacije s verbalnim faktorom inteligencije, doprinose potvrdi tumačenja emocionalne inteligencije kao sposobnosti nasuprot stajalištu kako se radi o osobini ličnosti koja bi se trebala mjeriti skalama samoprocjene.

Ključne riječi
verbalne i neverbalne sposobnosti, emocionalna inteligencija© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com