Suvremena psihologija, vol. 22, br. 2, 2019


Izvorni znanstveni članak

Povezanost između ideologije i biračkih preferencija u vremenskoj perspektivi: pokazatelj ideološkog sazrijevanja mlade demokracije?


Goran Milas - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
Boris Mlačić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

Puni tekst (engleski, str.161-180).pdf

Sažetak
Brojna su se istraživanja bavila odnosom između ideologije, stranačkih preferencija i biračke odluke. Međutim, zbog složenosti odnosa, razlike u poimanju ideologije i raznolikosti političkih sustava, to pitanje još uvijek nije dokraja istraženo. Postojeće istraživanje pristupa problemu prateći dinamiku promjene u povezanosti između ideološke pozicije i stranačkih preferencija tijekom vremena u Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u tri nacionalna anketna istraživanja provedena 2003. godine (N=1248), 2014. (N=1000) i 2016. (N=750) na reprezentativnim uzorcima hrvatske punoljetne populacije. Ideološka pozicija pojedinca je mjerena dvojako, korištenjem Ljestvice općih društvenih stavova (SAS_G) i samopozicioniranja na dimenziji lijevo-desno. Preferencije prema političkim strankama mjerene su putem iskaza o biračkom odabiru na prethodnim izborima i iskazanim biračkim namjerama na predstojećim izborima. Rezultati upućuju na postojani porast povezanosti između ideoloških faktora i političkih preferencija tijekom godina. U radu argumentiramo kako povećana korespondencija ideologije i političkih preferencija među biračima može poslužiti kao dodatni pokazatelj demokratske konsolidacije u tranzicijskim i post-tranzicijskim zemljama poput Hrvatske. Ali, za razliku od demokratske konsolidacije koja se odvija izvana i uključuje izgradnju demokratskih institucija, ova promjena odvija se u umovima građana koji proširuju i produbljuju vlastitu političku kulturu, znanje o ideologiji i postaju svjesniji implikacija vlastitih biračkih odluka.

Ključne riječi
ideologija, društveni stavovi, politički stavovi, političke preferencije, izborna odluka, Hrvatska© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com