Suvremena psihologija, vol. 22, br. 2, 2019


Izvorni znanstveni članak

Povezanost između fizičke aktivnosti i zadovoljstva fizičkim izgledom, percepcije vlastitog zdravlja i afektivne komponente dobrobiti


Ljiljana Kaliterna-Lipovčan - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
Zvjezdana Prizmić-Larsen - Odjel za psihološke i neuroznanosti, Sveučilište Washington u St. Louisu, St. Louis, SAD
Tihana Brkljačić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
Andreja Brajša-Žganec - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
Lana Lučić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

Puni tekst (engleski, str.199-219).pdf

Sažetak
Ovom se studijom istraživala povezanost između fizičke aktivnosti različitog intenziteta i zadovoljstva fizičkim izgledom, percepcije vlastitog zdravlja i afektivne komponente dobrobiti. Podaci su prikupljeni u okviru istraživačkog projekta o dobrobiti u Hrvatskoj (CRO-WELL). Uzorak (N=2751; raspon dobi 19-81) su činili odrasli korisnici interneta koji su ispunili on-line upitnik. Sudionici su procjenjivali zadovoljstvo fizičkim izgledom i zdravstveni status. Dobrobit je ispitivana Skalom pozitivnih i negativnih doživljaja, koja mjeri koliko su sudionici doživjeli pozitivnih (6 čestica) i negativnih (6 čestica) osjećaja tijekom proteklog mjeseca. Intenzitet fizičke aktivnosti mjeren je pomoću dvije mjere, broja dana u tjednu koje sudionik provede vrlo aktivno, npr. na fitnesu ili baveći se sportom i dana provedenih u nekoj mirnijoj aktivnosti poput šetnje ili vrtlarenja. Prikupljeni su podaci i o osobinama ličnosti, socio-demografskim karakteristikama i objektivnim zdravstvenim pokazateljima te su korišteni kao kontrolne varijable u analizama. Rezultati regresijskih analiza pokazali su da obje mjere fizičke aktivnosti predviđaju zadovoljstvo fizičkim izgledom. Zadovoljstvo zdravljem predviđa samo viši intenzitet fizičke aktivnosti. Što se tiče afektivne komponente dobrobiti, i umjerena i visoka fizička aktivnost značajno su doprinijele predviđanju pozitivnih osjećaja u prošlom mjesecu, no prediktivna vrijednost bila je mala. Nalazi ove studije upućuju na različitu ulogu visoke i umjerene fizičke aktivnosti na život pojedinca te pridonose boljem razumijevanju njihove povezanosti s različitim mjerama dobrobiti, doživljajem vlastitog izgleda i subjektivnim zdravljem.

Ključne riječi
fizička aktivnost, fizički izgled, afektivna dobrobit, zdravlje© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com