Suvremena psihologija, vol. 22, br. 2, 2019


Izvorni znanstveni članak

Stavovi o kanabisu i konzumiranju kanabisa u dva uzastopna istraživanja u općoj hrvatskoj populaciji


Renata Glavak Tkalić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
Josip Razum - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
Anja Wertag - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

Puni tekst (engleski, str.241-254).pdf

Sažetak
Kanabis je najčešće korištena ilegalna droga u Hrvatskoj. Iako se čini da neki ljudi kanabis konzumiraju bez značajnih štetnih posljedica, raširenost uporabe kanabisa još je uvijek značajan teret javnom zdravstvu. Ciljevi ovog istraživanja bili su utvrditi jesu li se prevalencija uporabe kanabisa i stavovi o uporabi kanabisa promijenili između dva vala istraživanja i koje grupe postoje u općoj populaciji Hrvatske s obzirom na uporabu kanabisa i stavove o uporabi kanabisa te je li došlo do promjena u njima između dva vala istraživanja. Istraživanje je provedeno na dva reprezentativna uzorka hrvatskih građana u dobi između 15 i 64 godine, prvo 2011. (N=4756), a drugo 2015. godine (N=4992). Korišten je transverzalni nacrt, a podaci su prikupljani istraživanjem licem u lice. U ovom istraživanju korišteni su podaci o prevalenciji i razmjerima uporabe kanabisa, stavovima o uporabi kanabisa i politici vezanoj uz uporabu kanabisa, percepciji rizika vezanog uz uporabu kanabisa, te pojedine karakteristike sudionika. Podaci su analizirani korištenjem intervala pouzdanosti i analize latentnih klasa (LCA). Prevalencija uporabe kanabisa povećala se između dva istraživanja, a stavovi postali liberalniji. Korištenjem LCA utvrđene su tri klase u oba vala istraživanja: “nekonzumenti – kanabis konzervativni” (najveća klasa), “rijetki do povremeni konzumenti – kanabis liberalni” (klasa srednje veličine) i “umjereni do redoviti konzumenti – vrlo kanabis liberalni” (najmanja klasa). Veličina klasa promijenila se između dvaju istraživanja na način da su se zadnje dvije klase povećale u 2015. godini. Rezultati su predstavljeni u kontekstu nedavnih pravnih i društvenih promjena u hrvatskom društvu koje su mogle dovesti do utvrđenih promjena u prevalenciji uporabe kanabisa i stavovima o kanabisu.

Ključne riječi
stavovi o kanabisu, uporaba kanabisa, prevalencija uporabe kanabisa, opća populacija, Hrvatska© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com