Suvremena psihologija, Vol. 24, No. 1, 2021, 27-43


Izvorni znanstveni članak

Provjera konstruktne i kriterijske valjanosti Skale situacijske motivacije u sportskom kontekstu


Petra Anić - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za psihologiju, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka
Ivana Host - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za psihologiju, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka
Tamara Mohorić - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za psihologiju, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka

https://doi.org/10.21465/2021-SP-241-03

Puni tekst (hrvatski, str.27-43).pdf


Sažetak
Motivacija za vježbanje, odnosno bavljenje sportom ili sudjelovanje u tjelesnoj aktivnosti tema je koja se istražuje dugi niz godina. Cilj ovoga rada bio je validirati prevedenu verziju Skale situacijske motivacije u sportskom kontekstu na hrvatski jezik te provjeriti njezine metrijske karakteristike. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 449 (55% žena) aktivnih i rekreativnih sportaša, u dobi od 15 do 64 godine (M = 27,60, SD = 10,50). Sudionici su ispunili Upitnik motivacije za vježbanje EMI-2 (Markland i Ingledew, 1997; Vlašić i sur., 2002) te Skalu situacijske motivacije (Guay i sur., 2000), koja, prema teoriji samoodređenja, ispituje intrinzičnu motivaciju, identificiranu regulaciju, eksternalnu regulaciju i amotivaciju. Rezultati potvrđuju zadovoljavajuću konstruktnu i kriterijsku valjanost hrvatske verzije Skale situacijske motivacije te invarijatnost s obzirom na spol sportaša. S obzirom na važnost tjelesne aktivnosti za zdravlje, potrebno je razumjeti motive koji se nalaze u podlozi vježbanja ili treniranja kako bismo mogli potaknuti ljude na bavljenje sportom i ostanak u sportu, bilo aktivnom ili rekreativnom.

Ključne riječi
teorija samoodređenja, Skala situacijske motivacije, motivacija za vježbanje© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com