Suvremena psihologija, Vol. 24, No. 1, 2021, 77-92


Izvorni znanstveni članak

Utjecaj pandemije COVID-a-19 na starije osobe: rezultati deskriptivnog istraživanja


Ivana Tucak Junaković - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira IV 2, 23 000 Zadar

https://doi.org/10.21465/2021-SP-241-04

Puni tekst (hrvatski, str.77-92).pdf


Sažetak
Rezultati ranijih istraživanja utjecaja pandemije COVID-a-19 i s njom povezanih epidemioloških mjera na kvalitetu života i dobrobit starijih osoba nisu suglasni, pri čemu neki ne potvrđuju očekivani izraženiji nepovoljan utjecaj, dok drugi upućuju na značajne negativne efekte na mentalno zdravlje i opću kvalitetu života. Cilj je ovoga kvalitativnog istraživanja bio ispitati percipirani utjecaj pandemije i propisanih mjera na starije osobe u Hrvatskoj i njihov svakodnevni život. Intervjuirane su 93 starije osobe iz prigodnog uzorka, u dobi od 65 do 90 godina, iz različitih krajeva Hrvatske. Tematskom analizom odgovora na pitanje otvorenog tipa o utjecaju pandemije i propisanih mjera identificirane su tri glavne teme: izostanak većeg utjecaja ili dobra prilagodba starijih osoba na pandemiju i propisane mjere, značajan nepovoljan i značajan povoljan utjecaj. Pokazalo se da se većina intervjuiranih osoba (51%) dobro prilagodila pandemijskim uvjetima i da ne navodi značajne promjene kvalitete života. Međutim, značajan postotak (oko 45%) istaknuo je i nepovoljne efekte pandemije, i to u tri domene: ugroženo tjelesno ili mentalno zdravlje i opća dobrobit, ograničenja kretanja i uobičajenih aktivnosti te socijalno distanciranje. Samo četiri osobe navele su pozitivne utjecaje pandemije poput češćih šetnji u prirodi, obavljanja zaostalih poslova, većeg okretanja sebi itd. Rezultati upućuju na heterogenost populacije starijih osoba glede utjecaja pandemije COVID-a-19 na njihove živote. Mjere i intervencije usmjerene na očuvanje kvalitete života i zdravlja u uvjetima pandemije trebaju biti usmjerene na sve starije osobe, ali posebno na rizične skupine kao što su socijalno izolirane i usamljene starije osobe.

Ključne riječi
COVID-19, starije osobe, kvaliteta života, dobrobit, socijalno distanciranještitu© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com