Suvremena psihologija, Vol. 24, No. 1, 2021, 45-60


Izvorni znanstveni članak

Položaj nagrađivanja u dvodimenzionalnom prostoru faceta organizacijske klime


Zoran Sušanj - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za psihologiju, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka

https://doi.org/10.21465/2021-SP-241-05

Puni tekst (hrvatski, str.45-60).pdf


Sažetak
Organizacijska se klima odnosi na doživljaj različitih, zaposlenicima relevantnih aspekata organizacijskog okruženja. Jedan je od njih i sustav nagrađivanja. U ovom se radu, upotrebom višedimenzionalnog skaliranja, analizira relativno značenje i položaj koji nagrađivanje zauzima u odnosu na viđenje drugih važnih faceta organizacijske klime. Analizirani su podaci prikupljeni na velikom uzorku organizacija različitih djelatnosti, a korišteni je upitnik mjerio percepciju dvanaest sadržajno različitih aspekata organizacijskog okruženja. Rezultati upućuju na semantičku sličnost nagrađivanja i drugih zaposlenicima bitnih organizacijskih sustava - napredovanja i informiranja, dok su percepcije stavova zaposlenika prema radu i organizaciji - odnos prema kvaliteti rada, motivacija i zaokupljenost, inovativnost i inicijativa te pripadnost organizaciji - relativno najudaljenije ovoj faceti klime. Nastoje se ponuditi različita teorijska objašnjenja mogućih interpretacija ukupne kognitivne mape organizacijskog konteksta, a raspravlja se i o praktičnim implikacijama dobivenih rezultata u području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala.

Ključne riječi
nagrađivanje, organizacijska klima, višedimenzionalno skaliranje© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com