Suvremena psihologija, Vol. 25, No. 1, 2022, 7-19


Izvorni znanstveni članak

Doprinos psihosocijalnih čimbenika duljini života dugovječnih osoba


Jasminka Despot Lučanin - Fakultet hrvatskih studija, Borongajska cesta 83d, 10000 Zagreb
Tatjana Škarić-Jurić - Institut za antropologiju, Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb
Tanja Ćorić - Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Mirogojska cesta 16, 10000 Zagreb
Branko Kolarić - Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Mirogojska cesta 16, 10000 Zagreb
Ana Kroflin - Fakultet hrvatskih studija, Borongajska cesta 83d, 10000 Zagreb

https://doi.org/10.21465/2022-SP-251-01

Puni tekst (hrvatski, str.7-19).pdf


Sažetak
Prikazani su nalazi istraživanja o doprinosu skupa psihosocijalnih čimbenika: obrazovanja, broja djece, odnosa s obitelji, kvalitete života i subjektivnog funkcioniranja duljini života dugovječnih osoba promatranih u razdoblju od 10 godina (projekt HECUBA, HRZZ IP-01-2018-2497). Uzorak je činio 191 sudionik u dobi od 80 do 97 godina (prosječno 88 godina), 73% žena, korisnika 13 domova za starije osobe u Zagrebu. Sudionici su ispitani 2008. godine, individualno, Upitnikom za osobe duboke starosti, kroz strukturirani intervju. Datum odnosno dob njihove smrti utvrđeni su 2018. godine. Sudionici su doživjeli prosječno 92 godine. Ispitani muškarci školovali su se značajno više godina od žena, dok u ostalim varijablama nisu nađene značajne rodne razlike. Utvrđena je značajna povezanost dužeg života sudionika s većim brojem djece i boljom procjenom kvalitete života. Višestrukom regresijskom analizom utvrđen je značajan mali doprinos (10%) skupa promatranih varijabli objašnjenju duljine života uzorka dugovječnih sudionika, odnosno 16,4% u poduzorku žena. Pojedinačni značajni prediktori dužeg života cijelog uzorka bili su veći broj djece, odnosno više godina školovanja i veći broj djece u poduzorku žena. Nalazi upućuju na potrebu za longitudinalnim istraživanjima psihosocijalnih čimbenika dugovječnosti kako bi se unaprijedile kvaliteta života i usluge skrbi o sve većem broju osoba u dubokoj starosti, do kraja njihova života.

Ključne riječi
dugovječne osobe, duboka starost, duljina života, psihosocijalni čimbenici, rodne razlike© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com