Suvremena psihologija, Vol. 26, No. 1, 2023, 31-45


Stručni rad

Fizička i druge aktivnosti u zajednici kao podrška aktivnom i zdravom starenju: rezultati projekta SENIOR 2030


Ivana Tucak Junaković - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2, 23000 Zadar
Sanja Broz Tominac - Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb
Vesna Vašiček - Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb

https://doi.org/10.21465/2023-SP-261-03

Puni tekst (hrvatski, str.31-45).pdf


Sažetak
Glavni cilj provedenog istraživanja bio je utvrditi koliko su starije osobe u Hrvatskoj fizički aktivne i zainteresirane za druge vrste rekreativnih aktivnosti u zajednici te individualne ili grupne hobije. Istraživanje je provedeno u okviru projekta SENIOR 2030, nositelja Matice umirovljenika Hrvatske. Anketni upitnik primijenjen je pomoću telefonskog intervjua na kvotnom uzorku od 701 starije osobe u dobi od 65 i više godina iz različitih dijelova Hrvatske, reprezentativnom prema spolu i regiji, prema Popisu stanovništva iz 2011. godine. Glavni je nalaz da je većina ispitanih starijih osoba (90%) bila u nekom obliku fizički aktivna tijekom posljednjih 5 godina, a kao glavne vrste aktivnosti navode šetnju i rad u vrtu. Ipak, svaka deseta ispitana osoba nije bila fizički aktivna i to prvenstveno iz zdravstvenih razloga. Interes za aktivnosti općenito je visok jer je 86% sudionika izjavilo da je zainteresirano za neku vrstu aktivnosti i hobija. Interes je najveći za šetnju i boravak u prirodi te druženje s prijateljima. Iako je svijest o važnosti različitih aktivnosti za zdravlje dosta visoka, 54% ispitanih osoba navodi da ne bi sudjelovale u besplatnim rekreacijskim grupama ili aktivnostima kada bi one bile organizirane u njihovim mjestima. Fizički aktivne osobe te one općenito zainteresirane za različite hobije i aktivnosti u zajednici češće su pripadnici mlađih dobnih podskupina. Zbog dokazanih pozitivnih učinaka fizičke aktivnosti te različitih oblika participacije u zajednici na zdravo i aktivno starenje, nužno je i dalje educirati ljude o važnosti takvih aktivnosti za preveniranje degenerativnih procesa starenja i poboljšanje kvalitete života u starijoj dobi te olakšati uključivanje starijih osoba u različite organizirane aktivnosti u zajednici.

Ključne riječi
fizička aktivnost, socijalna participacija, aktivno starenje, zdravo starenje, starije osobe© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com