Suvremena psihologija, Vol. 26, No. 1, 2023, 47-68


Pregledni rad

Neki aspekti života odraslih samaca


Ana  Šimunić - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira IV., 2, 23000 Zadar, Hrvatska
Luka Mustapić - Osnovna škola “Dr. fra Karlo Balić”, 21250 Šestanovac

https://doi.org/10.21465/2023-SP-261-04

Puni tekst (hrvatski, str.47-68).pdf


Sažetak
Na globalnoj razini, iz godine u godinu dolazi do povećanja broja samaca, odnosno osoba koje, bilo voljno ili nevoljno, nisu ni u kakvom obliku partnerskog odnosa, čime se povećava i potreba za istraživanjem ovog specifičnog fenomena. U ovom su radu prikazani određeni aspekti samaštva i izazovi s kojima se samci suočavaju, a koji su u dosadašnjoj literaturi sagledavani i istraživani: razlozi koji dovode do osamljivanja, sveprisutni stereotipi i diskriminacija, psihološka dobrobit samaca te njihovo funkcioniranje u kontekstu radnog mjesta i usklađivanja poslovnog s obiteljskim i privatnim životom. Prikazani su i specifični metodološki izazovi u određenom području istraživanja te smjernice za buduća istraživanja. Poglavito se u ovom radu samaštvo analizira uzimajući u obzir perspektivu nikad vjenčanih odraslih osoba bez djece koje nisu u predanom ljubavnom ili partnerskom odnosu. Unatoč tome što se zbog svojeg statusa nerijetko moraju suočavati s kritikama onih koji ne uvažavaju pluralnost stavova i životnih odabira, samci se, po pitanju subjektivne dobrobiti, uglavnom nisu pokazali inferiornima osobama u braku. Ipak je i dalje relacija bračnog statusa i psihološke dobrobiti zamršena i nejednoznačna. Pokazalo se da je potrebno u pogledu radnih uvjeta apelirati na jednakost prava i tretmana bez obzira na osobni i obiteljski status osobe, što bi u konačnici djelovalo blagotvorno i na organizacije i društvo u cjelini. Evidentan je nedostatak većeg broja ciljanih istraživanja samaca u Hrvatskoj. Uzimajući u obzir navedeno, bilo bi potrebno provesti podrobnija istraživanja kojima bi se temeljitije ispitala uloga u ovom radu prikazanih varijabli u kontekstu samaštva, ali i drugih mehanizama i odrednica zadovoljstva i dobrobiti ove skupine ljudi.

Ključne riječi
samaštvo, stereotipi, diskriminacija, dobrobit, usklađenost radnih i privatnih uloga© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com