Suvremena psihologija, Vol. 15, No. 2, 2012, 225-233


Stručni rad

Pregled aktualnog i željenog statusa menadžerskih vještina sveučilišnih menadžera


Bahar Bandali -
Mohammad Ghahramani -
Mahboubeh  Arefi -

Puni tekst (engleski, str.225-233).pdf


Sažetak
U radu je prikazano istraživanje čiji je cilj bio ispitati 28 menadžerskih vještina po konceptualnom modelu O*NET-a. Istraživanjem se pokušao otkriti statistički značajan odnos između aktualnog i željenog statusa menadžerskih vještina na iranskim sveučilištima u Teheranu. Dva su upitnika primijenjena na 146 sveučilišnih menadžera u Iranu. Prva primjena odnosila se na željeni status menadžerskih vještina, a druga na njihov aktualni status. Rezultati analize pokazali su da je razlika između željenog i aktualnog statusa statistički značajna.

Ključne riječi
menadžerske vještine, O*NET, sveučilišni menadžment© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com