Suvremena psihologija, vol. 21, br. 1, 2018


Izvorni znanstveni članak

Posredujuća uloga seksualnog zadovoljstva između dimenzija privrženosti i zadovoljstva partnerskom vezom


Vesna Antičević - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Sveučilište u Splitu, Split

Puni tekst (hrvatski, str.43-56).pdf

Sažetak
U ovom radu je ispitana posredujuća uloga seksualnoga zadovoljstva u odnosu između dimenzija privrženosti i zadovoljstva vezom. Modificirani inventar iskustava u bliskim vezama (Kamenov i Jelić, 2003) i Nova skala seksualnog zadovoljstva (Štulhofer i Buško, 2008) primijenjeni su na prigodnom uzorku dobivenom na 255 muškaraca i 257 žena metodom “snježne grude”. Rezultati upućuju na značajno više vrijednosti na dimenziji anksioznosti kod žena te na značajno više vrijednosti na dimenziji izbjegavanja muškaraca. Obje dimenzije privrženosti negativno su povezane sa seksualnim zadovoljstvom i zadovoljstvom vezom, pri čemu je utvrđen posredujući učinak seksualnog zadovoljstva između obje dimenzije privrženosti i zadovoljstva vezom kod muškaraca i žena. Na dimenziji izbjegavanja utvrđen je izraženiji učinak na seksualno zadovoljstvo kod oba roda, dok je na dimenziji anksioznosti utvrđen izravni učinak samo na zadovoljstvo vezom žena.

Ključne riječi
Seksualno zadovoljstvo, zadovoljstvo vezom, privrženost© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com