Suvremena psihologija, vol. 22, br. 2, 2019


Izvorni znanstveni članak

Stereotipi i osjećaji kao prediktori namjera ponašanja u kontekstu izbjegličke krize


Renata Franc - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
Marina Maglić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
Tomislav Pavlović - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.181-198).pdf

Sažetak
Cilj rada je u kontekstu izbjegličke krize provjeriti ulogu stereotipa i međugrupnih emocija u objašnjenju iskazanih namjera međugrupnih ponašanja polazeći od proširenog Modela sadržaja stereotipa, tzv. BIAS map modela. Rad temeljimo na podacima prikupljenim 2016. godine online anketiranjem prigodnog uzorka hrvatskih građana (N = 468) na temu stavova o izbjeglicama. Korištenim instrumentima zahvatili smo dvije dimenzije osobnih stereotipa o izbjeglicama: toplinu i kompetentnost, četiri međugrupne emocije: divljenje, zavist, prezir i sažaljenje, te namjere dvaju tipova ponašanja: aktivno pomaganje i aktivno nanošenje štete izbjeglicama. Na općoj razini rezultati upućuju na to da stereotipi i međugrupne emocije predviđaju namjere aktivnog pomaganja i aktivnog nanošenja štete izbjeglicama. Konkretno, u skladu s postavkama BIAS modela potvrđeno je da su stereotipi o toplini (u odnosu na stereotipe o kompetentnosti) primarni prediktori namjera i aktivnog pomaganja i nanošenja štete, a da su emocije bitni neposredni prediktori namjera te da (djelomično) posreduju efekte stereotipa na namjere aktivnih ponašanja. Međutim, rezultati o pojedinim emocijama kao prediktorima aktivnih ponašanja i posrednicama efekata stereotipa, sukladno dijelu dosadašnjih nalaza, odstupaju od teorijskih očekivanja.

Ključne riječi
stereotipi, međugrupne emocije, namjere ponašanja, međugrupni odnosi, izbjeglice© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com