Suvremena psihologija, Vol. 23, No. 2, 2020, 121-132


Izvorni znanstveni članak

Uloga dimenzija ličnosti, stilova suočavanja i netolerancije na neizvjesnost u doživljavanju osjećaja koherentnosti


Boris Mlačić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Marulićev trg 19, 10000 Zagreb, Hrvatska
Mihaela Ovčar - Treća ekonomska škola Zagreb, Trg J.F.Kennedya 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

https://doi.org/10.21465/2020-SP-232-03

Puni tekst (hrvatski, str.121-132).pdf


Sažetak
Osjećaj koherentnosti pokazao se značajnim faktorom koji doprinosi pozitivnim zdravstvenim ishodima. U prethodnim istraživanjima dimenzije ličnosti pokazale su se značajnim prediktorom osjećaja koherentnosti, a stilovi suočavanja bili su značajno povezani s osjećajem koherentnosti. Veza konstrukta netolerancije na neizvjesnost i osjećaja koherentnosti nije do sada istraživana, stoga je cilj ovog istraživanja bio ispitati prediktivni doprinos dimenzija ličnosti velepetorog modela, stilova suočavanja i netolerancije na neizvjesnost, osjećaju koherentnosti kod mladih odraslih osoba. Rezultati hijerarhijske regresijske analize pokazali su da dimenzije ličnosti iz velepetorog modela snažno doprinose objašnjenju varijance osjećaja koherentnosti, no povrh toga stilovi suočavanja i netolerancija na neizvjesnost uspjeli su dodatno objasniti varijancu kriterija. Ovo istraživanje pokazalo je da viša razina emocionalne stabilnosti, ekstraverzije, ugodnosti, savjesnosti; učestalije korištenje suočavanja usmjerenog na problem; manje često korištenje suočavanja izbjegavanjem te niža razina netolerancije na neizvjesnost značajno predviđaju snažniji osjećaj koherentnosti.

Ključne riječi
osjećaj koherentnosti, dimenzije ličnosti, stilovi suočavanja, netolerancija na neizvjesnost© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com