Suvremena psihologija, Vol. 23, No. 2, 2020, 133-160


Pregledni rad

Odrednice seksualnog zadovoljstva: pregled istraživanja


Marijana Šuvak-Martinović - Kraljice Katarine Kosača 4, Ljubuški, Bosna i Hercegovina

https://doi.org/10.21465/2020-SP-232-04

Puni tekst (hrvatski, str.133-160).pdf


Sažetak
Ovim pregledom su obuhvaćene definicije i teorijski pogledi na konstrukt seksualnog zadovoljstva. U radu su prikazani i neki relativno noviji modeli seksualnog zadovoljstva: model Carpenterove i sur. (2009), koji razlikuje osobne, relacijske i kulturalne utjecaje na seksualno zadovoljstvo i ekološki model seksualnog zadovoljstva (Henderson, Lehavot i Simoni, 2009), koji različite odrednice seksualnog zadovoljstva smješta u okvir Bronfenbrennerove ekološke teorije. Polazeći od prethodno navedenih modela, prikazani su rezultati dosadašnjih istraživanja sljedećih odrednica seksualnog zadovoljstva: 1. odrednice osobne razine ili mikrosustava (socio-demografske karakteristike, seksualne disfunkcije, osobine ličnosti, stavovi o seksualnosti i subjektivna dobrobit), 2. odrednice interpersonalne razine ili mezosustava (karakteristike same veze, romantična ljubav, seksualno samootkrivanje i drugi aspekti seksualnosti), 3. odrednice egzosustava (socijalna potpora, trudnoća, roditeljstvo, viktimizacija i obiteljske interakcije u djetinjstvu) te 4. odrednice makrosustava (religioznost i politička ideologija). U završnom dijelu su prikazani zaključci i smjernice za buduća istraživanja u tri područja: 1. mjerni instrumenti, 2. ciljevi i problemi budućih istraživanja s obzirom na aktualne modele te 3. individualni vs. dijadni pristup.

Ključne riječi
seksualno zadovoljstvo, pregled istraživanja, odrednice seksualnog zadovoljstva© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com