Suvremena psihologija, Vol. 25, No. 1, 2022, 21-31


Izvorni znanstveni članak

Odnos sklada interesa zaposlenika i radne okoline s radnom dobrobiti


Iva Černja Rajter - Fakultet hrvatskih studija, Sveučilišni kampus Borongaj, Borongajska cesta 83d, 10 000 Zagreb

https://doi.org/10.21465/2022-SP-251-02

Puni tekst (hrvatski, str.21-31).pdf


Sažetak
Sklad interesa pojedinca i radne okoline (kongruentnost) temelj je profesionalnog savjetovanja. Prema Hollandovoj teoriji izbora zanimanja, kongruentnost bi trebala voditi pozitivnim profesionalnim ishodima, poput zadovoljstva na poslu, radne uspješnosti i motivacije za rad. Dosadašnja istraživanja kongruentnosti i ishoda kao rezultat dobila su vrlo niske povezanosti kongruentnosti i zadovoljstva poslom. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos kongruentnosti zaposlenika i radne dobrobiti, pri čemu je proširen raspon kriterija na nekoliko mjera radne dobrobiti: radnu angažiranost, afektivnu dobrobit, zadovoljstvo poslom i zadovoljstvo životom. Dodatan problem istraživanja bio je ispitati moderatorsku ulogu strukture interesa u odnosu kongruentnosti i radne dobrobiti. Sudionici u istraživanju bili su zaposleni građani iz raznih hrvatskih tvrtki koji rade više od 30 sati svaki tjedan (N = 526). Sklad interesa zaposlenika i njihove radne okoline računan je putem RIASEC rezultata na Upitniku profesionalnih interesa i RIASEC procjena radnih okolina. Rezultati su pokazali da je kongruentnost, kada je operacionalizirana suvremenim indeksima, nisko pozitivno povezana s energičnosti i predanosti na poslu kao subskalama radne angažiranosti te s doživljavanjem ugodnih emocija na poslu. Pri tome se mjera kongruentnosti temeljena na Euklidskoj distanci pokazala najboljom operacionalizacijom konstrukta. Mjere strukture interesa uglavnom se nisu se pokazale značajnim moderatorom odnosa kongruentnosti i radne dobrobiti. Iznimka je moderatorska uloga konzistentnosti interesa koja djeluje na način da je odnos kongruentnosti i zadovoljstva životom snažniji za pojedince koji imaju nekonzistentne profile interesa.

Ključne riječi
kongruentnost interesa i radne okoline, radna dobrobit, diferenciranost i konzistentnost profesionalnih interesa, visina profila© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com