Suvremena psihologija, Vol. 25, No. 1, 2022, 33-46


Izvorni znanstveni članak

Subjektivna dobrobit i psihofizičko zdravlje vlasnika pasa i mačaka


Mateo Županović - Podglavička 5, 22 203 Rogoznica
Jelena Ombla - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2, Zadar

https://doi.org/10.21465/2022-SP-251-03

Puni tekst (hrvatski, str.33-46).pdf


Sažetak
Istraživanja afektivnog odnosa vlasnika prema kućnim ljubimcima u kontekstu privrženosti su u tijeku, no čini se da sam odnos ima povoljne zdravstvene ishode za čovjeka. S obzirom na manjak podataka o suživotu čovjeka i kućnih ljubimaca kod nas, cilj ovog istraživanja bio je ispitati subjektivnu dobrobit i samoprocijenjeno mentalno i fizičko zdravlje kod vlasnika pasa i mačaka, uzevši u obzir kvalitetu afektivnog odnosa prema ljubimcu. U istraživanju je sudjelovalo 505 vlasnika kućnih ljubimaca (Mdob = 27,45), od čega 62,4% vlasnika pasa i 37,6% vlasnika mačaka. Istraživanje je provedeno online metodom, a uz opće sociodemografske informacije prikupljeni su podaci o aspektima subjektivne dobrobiti, mentalnim i somatskim simptomima te doživljaju sigurnog utočišta u odnosu s kućnim ljubimcem. Vlasnici pasa i vlasnici mačaka iskazuju podjednako zadovoljstvo životom te se ne razlikuju u doživljaju somatskih simptoma. Vlasnici pasa skloniji su percipirati odnos sa svojim ljubimcem kao sigurno utočište u kontekstu realizacije privrženosti, doživljavaju više pozitivnih, a manje negativnih emocionalnih iskustava, izvještavaju o višem ukupnom prosperitetu te manje nepovoljnih mentalnih simptoma u usporedbi s vlasnicima mačaka. Nadalje, obrasci povezanosti pokazuju kako su vlasnici pasa koji doživljavaju više ometajućih somatskih simptoma ujedno privrženiji svom kućnom ljubimcu, dok je kod vlasnika mačaka privrženost ljubimcu povezana s više negativnih emocionalnih iskustava te ometajućih somatskih i mentalnih simptoma. Uzimajući u obzir metodološka ograničenja istraživanja, zaključuje se kako odnos privrženosti ljubimcu i dobrobiti vlasnika nije jednoznačan, odnosno zahtijeva složeniju analizu mogućih (ne)posrednih utjecaja varijabli relevantnih za dobrobit i za socioemocionalno funkcioniranje.

Ključne riječi
subjektivna dobrobit, somatski simptomi, mentalni simptomi, privrženost kućnom ljubimcu© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com