Suvremena psihologija, Vol. 25, No. 1, 2022, 47-69


Pregledni rad

Dobrobit zaposlenih roditelja djece s teškoćama u razvoju: pregled dosadašnjih spoznaja, smjernice za daljnja istraživanja i praktične implikacije


Ana Slišković - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2, 23000 Zadar
Andrea Tokić - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2, 23000 Zadar
Ana Šimunić - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2, 23000 Zadar
Jelena Ombla - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2, 23000 Zadar
Matilda Nikolić Ivanišević - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2, 23000 Zadar

https://doi.org/10.21465/2022-SP-251-04

Puni tekst (hrvatski, str.47-69).pdf


Sažetak
Prema rezultatima brojnih istraživanja, visoki zahtjevi roditeljstva djece s teškoćama u razvoju čine ovu skupinu roditelja ranjivijom i podložnijom negativnim ishodima po subjektivnu dobrobit, mentalno i tjelesno zdravlje. Jedan od osobito značajnih izazova za ovu skupinu roditelja je formalna zaposlenost te usklađivanje zahtjeva radne i obiteljske uloge, međutim malobrojni rezultati dosadašnjih istraživanja o odnosu čimbenika iz radne domene i dobrobiti ove skupine roditelja nisu konzistentni te otvaraju dodatna pitanja. Stoga je osnovni cilj ovog preglednog rada predstaviti dosadašnje spoznaje o dobrobiti roditelja djece s teškoćama u razvoju, s posebnim naglaskom na čimbenike iz radne domene koji su u ovom istraživačkom području nedovoljno zastupljeni, osobito kad je riječ o domaćim istraživanjima. U uvodnom dijelu preglednog rada predstavljene su dosadašnje spoznaje o dobrobiti roditelja djece s teškoćama u razvoju, pri čemu je poseban fokus stavljen na analizu postojećih politika prema roditeljima djece s teškoćama u Republici Hrvatskoj te na rezultate domaćih istraživanja u ovom području. Nadalje, glavnu okosnicu rada čini pregled dosadašnjih, većinom stranih istraživanja koja su se bavila pitanjem odnosa radnog statusa i dobrobiti roditelja djece s teškoćama te istraživanja usmjerenih na usklađenost radne i obiteljske uloge zaposlenih roditelja djece s teškoćama u razvoju. Prikazani pregled upućuje na to da je u daljnjim istraživanjima ovog kompleksnog znanstveno-istraživačkog pitanja nužno integrirati brojne individualne, obiteljske, radno-organizacijske i društvene čimbenike kako bi se obuhvatili relevantni zahtjevi i resursi iz različitih sustava i njihova usklađenost. Završni dio rada donosi pregled praktičnih implikacija utemeljenih na dosadašnjim teorijsko-empirijskim spoznajama u području te poziva na prikupljanje empirijskih podataka na hrvatskim uzorcima kao temelj daljnjeg razvoja politika i praksi prema roditeljima djece s teškoćama u razvoju.

Ključne riječi
roditeljstvo djece s teškoćama u razvoju, dobrobit, zaposlenost, usklađenost radne i obiteljske uloge© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com